Juhend avalikele üritustele alates 1. aprillist 2021 2 pdf